Planificador de competicions

         Les dades de competicions que no són de la FCE, són només orientatives i s'han de confirmar en l'organització d'origen

Mostrant 1..117 de 117

Data Federació Nom Categoria
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Jeux mŽditerranŽens
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Jeux mŽditerranŽens
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Jeux mŽditerranŽens
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Jeux mŽditerranŽens
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats d\'Afrique
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
01/06/2020 FIE Championnats PanamŽricains
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats d\'Europe
01/06/2020 FIE Championnats Asiatiques
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
06/06/2020 RFEE Cto. España Senior
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
13/06/2020 FCE Campionat de Catalunya
20/06/2020 RFEE Cto. España Veteranos
20/06/2020 RFEE Cto. España Veteranos
20/06/2020 RFEE Cto. España Veteranos
20/06/2020 RFEE Cto. España Veteranos
20/06/2020 RFEE Cto. España Veteranos
20/06/2020 RFEE Cto. España Veteranos
25/07/2020 FIE Jeux Olympiques
25/07/2020 FIE Jeux Olympiques
26/07/2020 FIE Jeux Olympiques
26/07/2020 FIE Jeux Olympiques
27/07/2020 FIE Jeux Olympiques
27/07/2020 FIE Jeux Olympiques
28/07/2020 FIE Jeux Olympiques
29/07/2020 FIE Jeux Olympiques
30/07/2020 FIE Jeux Olympiques
31/07/2020 FIE Jeux Olympiques
01/08/2020 FIE Jeux Olympiques
02/08/2020 FIE Jeux Olympiques
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans par Žquipes
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 60-69
01/10/2020 FIE Championnats du monde vŽtŽrans 50-59
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 70+
01/10/2020 FIE Championnats du monde vŽtŽrans 50-59
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans par Žquipes
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 70+
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 60-69
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 60-69
01/10/2020 FIE Championnats du monde vŽtŽrans 50-59
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans par Žquipes
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 60-69
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 70+
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 70+
01/10/2020 FIE Championnats du monde vŽtŽrans 50-59
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans par Žquipes
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 70+
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 60-69
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans par Žquipes
01/10/2020 FIE Championnats du monde vŽtŽrans 50-59
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 60-69
01/10/2020 FIE Championnats du monde VŽtŽrans 70+
01/10/2020 FIE Championnats du monde vŽtŽrans 50-59